Selasa, 22 Februari 2011

SILSILAH KERAJAAN MEDANG KAMULYAN

Saya akan menceritakan silsilah atau keturunan asal dari mana saya, namun bukan dengan tujuan untuk diakui atau membanggakan diri, tetapi tujuan utamanya karena saya mencintai leluhur saya, yang mempunyai sifat baik dan mulia serta penuh dengan kedamaian. “Cinta Leluhur” yang dimaksud di atas bukanlah berarti untuk menyembah mereka tetapi untuk meniru sifat-sifat mereka. Makna “Leluhur” adalah orang yang dipanuti sebagai orang yang jujur, baik, dan mulia, seperti nabi, rosul, aulia, waliyulloh, bidadari (wanita solehah), tetapi terkadang ada orang Islam yang langsung memvonis “Cinta Leluhur = KAFIR & MUSYRIK”. Begitu mudahnya ucapan mereka dilontarkan sedangkan kebenaran hanya milik Allah SWT, bahkan mereka menganggap diri merekalah yang paling benar, dan yang paling tragis & menyedihkan adalah ketika mereka membunuh orang lain dengan tidak merasa menyesal seolah-olah tidak mempunyai dosa sama sekali dengan alasan “JIHAD”, padahal yang dibunuh adalah sesame muslim. Bukankah dalam Al Qur’an dijelaskan secara gamblang dalam S.Annisa : 92-93 yang artinya : “92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 93. Dan barangsiapa yang membunuh seorang MUKMIN dengan sengaja maka balasannya ialah JAHANAM, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”
Pahamilah kedua ayat diatas agar kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak supaya kita tidak DILAKNAT oleh Allah SWT. Saya pun tidak menganggap bahwa diri saya paling benar karena sebagai manusia biasa pasti lebih banyak kekurangan daripada kebaikan. Cobalah bagi orang Islam yang mengaku dirinya paling benar serta memvonis Islam yang lain dan tidak sefaham adalah kafir serta amalnya ditolak, saya menyarankan jika memang sudah merasa paling benar silakan datang ke tempat saya, akan saya “RUQIYAH / BERSIHKAN HATI DENGAN MEMANGGIL PETIR”, silakan anda baca kembali tread saya mengenai “RUQIYAH / BERSIHKAN HATI DENGAN PETIR”. Disinilah akan ditemukan kebenaran Islam sejati bukan hanya omong kosong belaka karena “petir pun bertasbih kepada Allah SWT”, tidak akan mungkin melukai orang-orang yang sudah benar berjalan dijalan yang lurus yang diridloi Allah SWT. Jika mereka tidak percaya akan semua ini, mereka hanyalah penyembah akal dan janganlah anda mudah terprovokasi oleh mereka yang selalu berbuat rusuh dan keonaran seolah-olah mereka membela agama dan selalu mengatasnamakan agama dalam hal apa pun, tetapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah “HARTA, TAHTA, dan WANITA”. Marilah kita memerangi hawa nafsu kita agar senantiasa mendapatkan Ridho Allah dan cobalah kita memahami Al Quran secara keseluruhan dan utuh jangan hanya sebagian atau sedikit-sedikit saja mengambil dan memahami ayat-ayat Al Quran yang hanya menguntungkan diri kita. Selain itu kita juga harus tetap berpegangan kepada Hadist Rosul, agar kita tidak berbelok jauh dari ajaran Rosululloh. Mati dan hidup manusia sudah ada yang berkehendak yaitu Allah SWT, teetapi yang paling tidak beruntung adalah mati su,ul khotimah (mati dalam keadaan tidak baik), tetapi yang sangat beruntung adalah mati khusnul khatimah (mati dalam keadaan baik).
Marilah kita coba jalankan ketentuan-ketentuan dibawah ini :
  1. Jalankan kewajiban salat 5 waktu dan puasa wajib bulan ramadhan
  2. Jalankan salat sunah dan puasa sunah
  3. Tanamkan sifat jujur dan baik kepada sesama & semua makhluk Allah
  4. Perangilah hawa nafsu diri sendiri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meminta ampunan yang sebesar-besarnya “agar mendapat petunjuk yang benar”
Firman Allah dalam surat Al Qashash : 56 : “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”
Firman Allah S. Al Ankabut : 6-7 : “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.”
Mudah-mudahan kita mendapat Ridho Allah serta mendapat surganya Allah,,,Amin ya robbal alamiin.
SILSILAH / GARIS KETURUNAN
Ki Ageng Kamulyan (Syamsul Arifin) bin Al-Ustad Ahmad Rifa’i bin Syeh Ahmad Kasad bin Syeh Dzulkurnaen bin Syeh Muhammad Sarkawi bin Raden Galuh Purbayasa bin Prabu Inu Kertapati bin Prabu Sentanu bin Prabu Aji Santa Kirana bin Prabu Kamulyan.
Silsilah tersebut hanya sebatas silsilah Kerajaan Medang Kamulyan yang saya tulis karena terlalu banyak jika saya menulis semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca blog saya.

3 komentar:

  1. bukannya pamer,tapi hanya memperkenalkan identitas.seperti kita nunjukin kartu tanda penduduk/kartu pengenal

    BalasHapus
  2. Assalamualaikum, Ki Klo boleh tahu Pusat Kerajaan Medang Kamulyan Lokasi berada dmn?

    BalasHapus