PADEPOKAN ILMU KEDIGJAYAAN TANAH KAMULYAN diasuh oleh KI AGENG KAMULYAN Menangani Berbagai Problem Anda : MERUKUNKAN SUAMI ISTRI, PENGASIHAN, WIBAWA, REJEKI, PENGLARIS, KESUKSESAN, KARIR, JABATAN, KEARTISAN & BERBAGAI PENYAKIT DALAM SERTA PENYAKIT YANG SUSAH DISEMBUHKAN, INSYAALLAH ATAS IZIN ALLAH SEMUA BISA DITANGANI. JAM PRAKTEK PAGI JAM 08.00-18.00 WIB, MALAM JAM 20.30-22.30WIB BUKA SETIAP HARI. Alamat : Desa Kambangan RT 27/06 Blok Kamulyan kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. HP. 085869999379, 085747777735, 082243919912, 085786411110,083861496777, 081328048777 (Ki Ageng Kamulyan)

Sabtu, 02 April 2011

TENAGA DALAM ILMU HAKIKAT LADUNI

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh mahluk alam semesta ini baik yang nyata maupun yang ghoib sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan nabi besar muhammad saw beserta sahabat dan para penghuni surga,Di jaman sebelum ada manusia terdapat mahluk-mahluk ciptaan Allah seperti : bumi, api, air, ikan, bintang, bulan, matahari, angin, bebatuan, gunung-gunung, pepohonan, dan sebangsa binatang, dan Allah menciptakan malaikat : dari cahaya(nur), syetan (dari api), jin(dari bara api), manusia (dari tanah).

Firman Allah :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.” (Q.S. al-mu’minun : 12-16).

Sebelum adanya manusia, syetan/iblis adalah penghuni surga dan Allah berencana menciptakan manusia untuk ditempatkan dibumi sebagai kholifah tetapi malaikat sedikit berat karena takut jika ditempatkan dibumi membuat kerusakan, tetapi Allah lah yang berkehendak dan maha kuasa, dan terjadilah manusia pertama terbuat dari tanah liat, yang diberi nama Adam, mahluk-mahluk ciptaan Allah yang lain merasa khawatir dengan terciptanya nabi adam a.S, seraya mereka disuruh bersujud, dan mereka pun bersujud pada nabi Adam as, kecuali syetan / iblis yang tidak mau sujud kepada nabi adam as, dan syetan pun akhirnya terusir dari surga,semasa nabi adam as berada di surga tercipta pula seorang wanita (bidadari) untuk menemani dalam kesendiriannya yang bernama siti hawa dan mereka berdua pun mempunyai pantangan dan larangan selama di surga yaitu memakan buah “QULDI” itu Larangan langsung dari Allah,tetapi apa lah daya mereka telah dikalahkan oleh syetan yg menggoda "akhirnya merekapun memakan buah quldi itu" dan mereka terusir dari surga dan untuk Penebusan dosanya mereka di tempatkan di bumi sampai waktu yg ditentukan.

Firman Allah :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-baqoroh 30-39)

firman Allah :

” Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya." (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)." Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua",maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan. Hai anak Adam[530], sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan." Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)." Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.” (Q.S. al-araaf : 11-30),

firman allah :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud[796]. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu. Allah berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk"Allah berfirman: "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan, Allah berfirman: "(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan, Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman: "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya). Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman" Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.”(Q.S. al-hijr : 26-50),

firman Allah :

“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula)[1235] dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan.”(Q.S.Saba : 12-14),

Firman Allah :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-dzaariyaat : 56).

saat nabi adam dan siti hawa berada di bumi terlahirlah keturunan-keturunan dan mereka ada yang baik dan ada pula yang jahat, hingga tahun berganti masa dan abad berganti abad dan bumi pun masih selalu menemani hingga sampai sekarang sekarang ini, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang bersyukur dan selalu beribadah padanya, dijaman modern ini yang serba modern pula teknologinya, tetapi tidak selayaknya kita meninggalkan ilmu kedigjayaan/kesaktian leluhur dulu, sebagai bentuk melestarikan budaya yang telah disempurnakan melalui ajaran islam,mungkin orang takut belajar tenaga dalam (untunk Pembelaan diri/benteng diri dari kejahatan) dengan alasan musrik, tetapi perlu di ingat, sesuatu hal apapun akan musrik jika tidak semata-mata karena Allah,tetapi jika semuanya karena Allah sebagai pelindung dan penolongnya tentulah tidak akan musrik.

firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal.”(Q.S. al-maidah ayat 11).

Dengan ayat diatas tentunya kita bisa memahami bahwa apapun tujuan dan niat kita karena Allah tentulah akan berakibat baik dan menuju ibadah.

Adapun tatacaranya melaksanakan "Tenaga dalam hakikat laduni":

1).Mandi jam 12 malam lalu masuk kamar dengan berpakaian serba putih dan lakukan posisi duduk sila dengan kaki kanan diletakan diatas kaki kiri

2).Tarik nafas melalui hidung,saat penarikan dalam hati membaca kalimat "Allahu akbar 6x"-lalu-tahan nafas dlm hati membaca "Allahu akbar 3x" selama menahan nafas salurkan energi keseluruh tubuh-lalu-keluarkan nafas lewat hidung dlm hati membaca "Allahu akbar 6x"-lalu-tahan nafas dlm hati membaca "Allahu akbar 3x"

3).Laksanakan latihan nafas diatas selama 30 menit,tidak boleh melebihi karena bisa berakibat fatal pada diri anda

4).Usia minimal 20 tahun

5).Bagi anda yg ingin memperdalam tenaga dalam hakikat laduni bisa datang ke alamat kami

6).Sebelum anda melaksanakan diatas kirimkan data dan foto ke email pemegangpetir@gmail.com atau ke no.Hp 085747777735 dan kirimkan sodakoh seiklasnya ke nomor rekening 139-000-970-4234 Bank Mandiri KCP Tegal Banjaran Adiwerna atas nama SYAMSUL ARIFIN.

*Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi*

1).Jujur

2).Jalankan sholat 5 waktu

3).tidak boleh berzina/mabuk-mabukan/berjudi

4).Bukan untuk kesombongan tetapi membela diri dan untuk menolong orang yang lemah

5).Tanamkan sifat welas asih pada mahluk ciptaan Allah yang lain

*manfaat dan kegunaan*

1).Ruqiyah diri sendiri (bersihkan hati kita)

2).Berwibawa dan mempunyai aura/pengasihan yang luar biasa

3).Untuk menangkal santet/hipnotis

4).Kebal senjata

5).Langgengkan jabatan dan karir terus meningkat / tender (proyek besar) selalu dapat diraih

6).Mempunyai daya pikat luar biasa

7).Bisa mengusir jin jahat dirumah atau ditubuh seseorang

8).dan masih banyak lagi manfaat dan kegunaan yang lain

*reaksi dalam tubuh kita*

1).Hawa sejuk kadang hawa panas penuh energi akan merasuk dalam diri kita

2).Akan serta merta mengeluarkan jurus-jurus kependekaran

3).Kendalikan diri jgn sampai mengeluarkan jurus-jurus sebelum bertemu langsung dengan guru pembimbing

4).Tenaga dalam hakikat laduni ini merupakan kekuatan dalam diri kita bukan lewat bantuan jin atau pun mahluk lain.

*MOTTO*-Jadikanlah Allah sebagai pelindung dan penolongmu kepada Dialah kita berserah diri-

waalaikumsalam wr.wb

4 komentar:

 1. Assalmulaikum wr.wb
  Ki saya boleh ya mengamalkan? buat jaga diri?

  BalasHapus
 2. Assalmulaikum wr.wb
  Ki saya boleh ya mengamalkan? buat jaga diri?

  BalasHapus
 3. ass berapa lama efektifitasnya ki wass

  BalasHapus
 4. Assalamu'alaikum wr. wb.
  minta ijin untuk mengamalkan semoga manfaat dunia akherat

  BalasHapus