Ki Ageng Kamulyan

Rabu, 09 Maret 2011

100% DIJAMIN HUTANG LUNAS & JADI KONGLOMERAT

DIJAMIN HUTANG LUNAS & JADI KONGLOMERAT

Di jaman modern ini yang barang-barang serba mahal, tekhnologi-tekhnogi canggih bertebaran di negeri ini, yang membuat orang miskin berkhayal. Yang menyedihkan adalah belum kesampaian khayalan mereka terkadang mereka telah mati dulu, itulah problematika kehidupan yang selalu hadir, kadang bahagia dan gembira , kadang di dera kesedihan dan kesusahan .

 1. manusia miskin ingin kaya itu hal yang biasa tetapi kalau miskin tertimpa pula hutang yang banyak, kemanakah jalan yang harus ditempuh, dalam benak mereka berkata “apakah saya harus bunuh diri ataukah saya harus keluar dari jalan Allah dengan berbuat musyrik (menyekutukan Allah) ataukah saya harus merampok dan menipu”, janganlah kamu berbuat yang demikian di dalam Firman Allah : "Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui"(Surat Al-Baqoroh ayat 268), " Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan.
  "(Al-Ankabut ayat 17), dengan kandungan ayat tersebut diatas tentulah kita bisa tahu dan mengerti, di saat pikiran dan hati kita kosong maka setan-setanakan menggoda kita sedemikian rupa, agar menjadi penganut setianya dan tentu akan dibenamkan oleh Allah kedalam neraka jahanam, itulah hukuman yang setimpal penganut-penganut setan, Allah maa kaya Dia yng menciptakan manusia sekaligus yang memberi kehidupan manusia . Firman Allah : "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
  "surat thaha juz 16 ayat 132, Bagi yang kaya raya serta tidaklah pernah terlibat hutang janganlah berbuat kasar terhadap si miskin , kasihanilah dia”. Bagi si miskin janganlah berkecil hati terhadap si kaya dan bagi si kaya bantulah si miskin semampunya dengan keikhlasan agar hidup menjadi harmonis, seimbang dan damai antar sesama manusia. Firman Allah : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”. (Al-baqoroh ayat 280)
 2. Manusia kaya menjadi melarat, mungkin yang kan terjadi adalah kesedihan yang sangat dalam, tetapi apa hendak dikata Allah telah mencabut kekayaannya dalam sekejab mata? Salah apa!! dosa apa !! itulah yang selalu meliputi dalam benak hatinya, janganlah berlarut-larut dalam kesedihan, setiap manusia tentu mempunyai kesalahan dan Allah maha pengampu, mintalah ampunan kepadanya atas segala dosa yang di perbuat dan mintalah kekayaan itu agar kembali dengan niat tulus erta keyakinan ”DIALAH ALLAH YANG MAHA KAYA DIA PULA YANG AKAN MENGEMBALIKAN KEKAYAAN ITU “. Firman Allah : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Surat AL-BAQOROH : 286).

Di riwayatkan dari abu said al-khudri r.a, bahwasanya pada zaman rasulullah saw,ada serang sahabat yang sangat sangat miskin bernama Abu Umamah, siang malam ia tinggal di mesjid, sehingga rasulullahpun mengetahui perihal keanehan-keanehan yang ada pada diri Abu Umamah itudan beliau memanggilnya seraya menanyakan sebab-sebabnya dia bersikap yang demikian itu, Abu Umamah menerangkan kepada Rosululloh saw, tentang kesedihan dan kesusahan yang menyebabkan dia tak betah bila tinggal dirumah karena akibat banyaknya hutang yang tidak bisa membayarnya itu. Mendengar pengaduan Abu Umamah. Rasulullah saw merasa iba lalu beliau berkata kepadanya : “ Maukah kamu ku beri beberapa kalimat dan amalkanlah dengan baik pada tiap hari niscayaTuhan akan melenyapkan kesedihan mu dan memberi kelonggaran….? Kemudian Rasulullah membaca doa dibawah ini

“ Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazari wa a’udzubika minal ajzi wal kasali wa a’uudubika minal jubni wal bukhli wa a’udzubika min gholabatid daini wa qohrir rijaali”. Atinya: “ wahai Allah aku berlindung kepadamu dri kesusahan dan kedukaan dari lemah kemauan dalam bermalasan, dari sifat pengecut dan bakhil dari banyak hutang dan kedzoliman manusia “.

Abu Umamah mnendengarkannya dengan baik, Abu Umamah membisakan membaca kalimat yang di ajarkan Rasululloh saw, siang dan malam dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan kelonggoran kepadanya .

Selang beberapa waktu lamanya kesedihan dan kedukaan Abu Umamah berkurang, semakin lama makin berkurang dan akhirnya hilanglah sama sekali dan terbukalah alam pikirannya untuk mendapatkan usaha yang baik, dia sekarang menjadi usahawan yang besar sehingga hutang-hutangnya terbayar semuanya dan bahkan ia menjadi orang yang kaya raya.

Untuk mengamalkan ayat di atas :

1. Jalankan shalat Istikharah 2 rokaat

2. Jalankan shalat hajat 2 rokaat

- rokaat pertama ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-Maidah ayat 114 dibaca 7x

- rokaat kedua ; setelah baca surat Al-Fatekhah lalu baca surat Al-maidah ayat 114 dibaca 7x

3. Lakukan puasa selama 3 hari

4. Sebelum melakukan shalat hajat, di usahakan mandi dulu

5. Laksanakan shalat jam 12 malam

6. Selesai salam baca :

- Baca Istihgfar 1000x

- Illahadrotin nabiyil mustofa Muhammad rasulullah saw , Al-Fatekhah 1x

- Hajat……… Al-fatekhah 1x

7. Baca doa di atas sebanyak 1000x, minimal 300x


Di riwayatkan bahwa pada zaman dulu ada seorang lelaki yang kaya raya tetapi entah kenapa semua kekayaannya yang tak terhitung banyaknya itu tiba-tiba akhirnya menjadi musnah, usahanya macet sehingga jadi miskin dan melarat. Di tambah lagi menanggung beban hutang yang banyak .

Karena keadaannya semakin memburuk, maka pada suatu malam ia keluar dari rumahnya, pergi berjalan-jaln mengelilingi daerah sekitarnya hingga larut malam, tiba-tiba pada suatu lorong di dengarnya ada suara orang yang membaca Al-quran, di dengarnya dengan khusu, pembacaan orang itu, ehingga pada suatu ayat yang berbunyi : Ala lahul kholqu wal amru tabaarokallohu robbul’aalamiin ( Al’araf : 54 ) ayat tersebut sangat berkesan dihati, sehingga ia membaca berulang-ulang sampai subuh, kemudian pulanglah ia lalu berwudhu dan shalat subuh kemudian membaca lagi ayat yang di dengarnya tadi malam.

Tidak beberapa lama kemudian ada seseorang lelaki mengetuk pintu rumahnya, setelah membaca salam tamunya kemudian di persilahkan masuk dan bertanya. “ada keperluan apa anda datang kemari?tamu yag tak di undang menjawab : “ Aku datang kemari perlu meminta tolong kepada tuan yaitu mau menitipkan uang kepada tuan, lelaki yang punya rumah itu berkata “maaf, sebenarnya aku bersedia menolong anda, tetapi dalam hal ini aku tidak berani, karena anda tahu sendiri aku seorang yang miskin lagi melarat, si tamu menjawab “ Ooo jika itu soalnya, tidak apa-apa seraya menyodorkan uangnya kepada lelaki yang punya rumah kemudian pamit pergi.

Pagi hari berikutnya, datanglah sekawanan rombongan kafilah yang membawa barang dagangan dari luar kota. Di antara orang banyak yang mengerumuni rombongan kafilah itu terdapat orang tadi kemudian mengadakan transaksi dengan rombongan kafilah itu dan setelah terjadi kesepakatan maka dibelinya semua barang-barang tersebut dengan menggunakan uang titipan tamunya.

Pagi hari berikutnya, barang-barang iu dijualnya dengan keuntungan yang berlipat sehingga ia mendapatkan hasil yang berlipat ganda.

Demikianlah uang titipan tamunya itu di pergunakan untuk berdagang dan perdagangannya maju pesat. Dan tamu yang memberi titipan itu datang dan dipersilahkan masuk sebagaimana biasanya. Lalu lelaki yang pnya rumah itu masuk kedalam megambil uang titipan tamunya berikut uang keuntungannya yang kini jumlahnya berlipat ganda, tetapi tamunya membiarkan saja uang itu, bahkan ia kemudian berkata uang yang dahulu aku titipkan kepasa tuan beriut keuntungannya,. Aku ini sebenarnya malaikat penjaga (khodam) ayat yang senantiasa tuan baca itu, lalu malaikat iu hlang dari pandangan matanya, setelah kejadian itu, ia pun mendawamkan (membiasakan) membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya dan akhirnya ia kembali kaya sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya yang banyak itu.

Untuk mengamalkan ayat di atas :

 1. Jalankan puasa 3 hari
 2. Jalankan shalat Istikharoh 2 okaat
 3. Jalankan shalat hajat 4 rokaat :

- rokaat pertama setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114 : 7x

- rokaat kedua setelah baca Al-Fatekhah baca S. AlMaidah ayat 114 : 7x

- rokaat ketiga setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al-Maidah ayat 114 : 7x

- rokaat keempat setelah baca Al-Fatekhah baca S. Al_Maidah ayat 114 : 7x

4. Sebelum melakukan shalat malam di usaakan mandi dulu

5. Jalankan shalat malam jam 12 malam

6. Selesai salam :

- Istighfar 1000x

- Illahadrotin nabiyu mustofa Muhammad rasulullah saw. Al-Fatekhah 1x

- Illahadroti ya malaikat jibril, wa mikail, wa izroil wa isrofil, Al-Fatekhah 1x

- Hajat (keinginan)……. Al-Fatekhah 1x

- Lalu baca ayat di bawah ini 1000x

“ Alaa lahul kholqu wal’amru tabaarokallohu roobul alamin” (Al-Arof 54)

Artinya : “ ketahuilah olehmu, Dialah (Allah) yang mempunyai ciptaan dan suruhan. Maha Mulia Tuhan Semeta Alam.


Bagi anda yang ingin mengamalkan ayat di atas serta minta bantuan doa dari saya, bisa kirimkan data dan foto ke Email atau lewat HP : 085747777735, serta kirimkan sodakoh semampunya walaupun Rp. 30.000 ke No. Rekening 139-000-970-4234 Bank Mandiri KCP Tegal Banjaran Adiwerna atas nama SYAMSUL ARIFIN

“ barokallohu laka fi ahlika wamaa lika “

Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu di dalam (urusan) keluargamu dan hartamu.

57 komentar:

 1. maaf mau tanya Ki....
  berapa lama kita melakukan sholat hajatnya Ki....?
  makasih

  BalasHapus
  Balasan
  1. Teruma Kasih Atas Infonya
   Mau Tahu banyak Orang Bisa Melunassi Masalah Hutangnya hanya Dengan mengandalkan Internet? Info Selengkapnya

   BUKA DISINI
   ATAU
   KLIK DISINI

   Hapus
  2. Assalamualaikum wrb, saya mohon maaf kalau postingan saya menyinggung perasaan anda semua tapi saya lillahi ta’ala hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya saya berharap ada yang sama seperti saya.perkenalkan terlebih dahulu saya aini andari tinggal di Padang,dulu saya penjual kue keliling himpitan ekonomi yang membuat saya seperti ini,saya tidak menyerah dengan keadaan saya tetap usaha,pada suatu malam saya buka internet tidak sengaja saya lihat postingan seseorang yang sama seperti saya tapi sudah berhasil,dia dibantu oleh Kajeng Taat Pribadi tampa pikir panjang saya hubungi beliau saya dikasi pencerahaan dan dikasi solusi,awalnya saya tidak mau tapi sya beranikan diri mengikuti saran beliau,alhamdulillah berjalan lancar sekarang saya punya toko bangunan Jaya Abadi didaerah Padang,terimah kasih saya ucapkan pada Kanjeng Taat Pribadi berkat beliau saya seprti ini,mungkin banyak orang yang menyebut saya mengada-ada tapi saya buktikan sendiri,khusus yang serius mau bantuan silahkan hub beliau Kanjeng Taat Pribadi beliau orangnya baik ini nomor beliau 085299036030 atau klik http://kanjengtaatpribadi777.blogspot.co.id/ ini pengalaman pribadi saya percaya atau tidak semua tergantung pembaca demi Allah ini nyata sekian dan terima kasih ,Assalamualaikum Wrb....allahuakbar....allahuakbar....allahuakbar

   Hapus
  3. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
   sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
   kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
   Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
   1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
   melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
   dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
   saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
   kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
   penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
   dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
   minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
   buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
   Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
   sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
   Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-gaib.blogspot.co.id/ agar di
   berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
   hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin seperti
   saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

   Hapus
  4. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 1.5Milyar saya stres hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, suatu hari saya sedang iseng buka-buka internet dan menemukan website ustad.hakim http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id sebenarnya saya ragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 5Milyar yang saya tunggu-tunggu tidak mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini saya sudah melunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 Toh tidak langsung datang ke jawa timur juga bisa, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi ustad.hakim bawazier agar di berikan arahan

   Hapus
  5. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
   sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
   kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
   Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
   1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
   melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
   dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
   saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
   kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
   penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
   dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
   minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
   buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
   Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
   sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
   Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-gaib.blogspot.co.id/ agar di
   berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
   hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin
   seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

   Hapus
  6. Assalamualaikum senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman-teman disini. barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan. sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang percetakan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya, akhirnya saya menaggung hutang ke pelanggan saya totalnya 2Milyar lebih, Disaat itulah saya sempat membaca beberapa situs yang bercerita tentang solusi pesugihan putih tanpa tumbal dan akhirnya saya menemukan website KH.SUKMO JOYO http://sukmo-joyo.blogspot.co.id Kata pak Kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 5milyar dengan tumbal hewan. semua petunjuk pak.kyai saya ikuti dan hanya 1 hari. Alhamdulilah akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Jika ingin seperti saya. Saya menyarankan untuk menghubungi KH.SUKMO JOYO di 0823-9998-5954 pasti akan di bantu

   Hapus
  7. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
   sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
   kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
   Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
   1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
   melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
   dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
   saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
   kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
   penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
   dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
   minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
   buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
   Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
   sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
   Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-gaib.com/ agar di
   berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
   hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin
   seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

   Hapus
 2. @kelik yth : salat hajat 4 rakaat sesuai ketentuan di atas

  BalasHapus
 3. 1.ki klo mo amalin doa nya harus selesai dulu 3 hari puasanya atau ngga??
  2.trus klo dah jalanin puasa 3 hari,amalin do'a nya smpe berapa malam.terimakasih

  BalasHapus
 4. ki mo tanya email addressnya

  BalasHapus
 5. @beestar : email : pemegangpetir@gmail.com
  atau bisa langsung kontak dengan saya di 085747777735.
  terimakasih

  BalasHapus
 6. Alhamdulillah saya sdh puasa 3 hr dan mengikuti petunjuk, tapi masyaallah ki padahal saya mandi seger tapi sewaktu dzikir saya sekilas-sekilas hilang karena ngantuk, alhamdulillah dzikirnya sih selesai, yg herannya setelah selesai mata saya seger gak tidur sampai selesai shallat subuh.

  BalasHapus
 7. puasa mutih atau puasa biasa ki?tolong mas bestar di share pengalamanya biar kita tambah wawasan trimakasih :)

  BalasHapus
  Balasan
  1. Dulu saya sangat kesusahan dalam perekonomian, usaha bangkrut dan terlilit hutang, hampir setiap hari rentenir
   datang bergantian menagih hutangnya pada saya. Berbagai usaha saya lakukan, belum juga terlunasi,
   rasanya sudah tak ada lagi jalannya. Akhirnya saya mendapatkan jalan dan solusi yang tepat di blog ini dan
   tanpa pikir panjang saya langsung mentransfer uang Rp. 1.750.000 karna dengan mahar tersebut bisa
   memperoleh pinjaman dana hibah 1 milyar,- karena memang hutang-hutang saya hampir mencapai 1 milyar
   Awalnya saya tidak yakin, namun 1 jam setelah saya melakukan transfer tersebut, saya kembali ke E-Mail
   saya ternyata di E-Mail tersebut berisi pemberitahuan bahwa proses ritual untuk saya sudah berhasil.
   Tanpa rasa sabar saya langsung ke ATM untuk mencek kebenarannya. Ternyata Saldo Rekening Saya bertambah.
   Saya kembali ke E-Mail saya dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada AKI SURYA KALIJAGA YG MINAT hub lansung di no 0852 8016 7538 atau KLIK DI SINI yang
   telah membantu saya menyelesaikan hutang-hutang saya.

   Hapus
 8. Ass,Ki Mohon ijin untuk diamalkan

  BalasHapus
 9. waalaikumsalam wr wb Naga Bassia
  silakan diamalkan dengan penuh keyakinan & keikhlasan hanya karena Allah SWT. Karena hanya Allah Yang Maha Kaya,,,
  Harapan saya setelah anda berhasil, paling utama dan diutamakan yaitu :
  1.berprinsip bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah , kapan pun bisa diambil Allah dalam sekejap mata.
  2.perbanyak sodaqoh terutama kepada fakir miskin dan yatim piatu
  3.janganlah hidup berfoya-foya / mengahmburk-hamburkan uang
  4.jalankan sholat 5 waktu dan sholat malam serta berpuasa sunah senin dan kamis

  BalasHapus
 10. Assalamualaikum wrwb Ki, amalan manakah yang paling manjur diamalkan : Raja Dzikir Kekayaan atau Amalan Melunasi Hutang dan Menjadi Konglomerat ? Saya benar2 dalam kesulitan ekonomi, tidur numpang dirumah anak dan hanya mengandalkan pensiunan kecil 100 ribu rupiah sebulan.

  BalasHapus
  Balasan
  1. waalaikumsalam wr wb...silakan anda amalkan saja raja dikir kekayaan dan sudah saya jawab pertanyaan pak chairil disitu,,,terimakasih

   Hapus
  2. Ass wrwb Ki, mohon izin untuk mengamalkan amalan Raja Dzikir Kekayaan semoga berhasil. Saya blm dapat mengirimkan maharnya Ki, insya Allah kalau berhasil akan saya laksanakan. Aamiin.

   Hapus
 11. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 12. Assalamu'alaikum Wr.Wb. Ki,

  Mohon izin untuk mengamalkannya.

  Terima kasih dan Wassalam

  BalasHapus
  Balasan
  1. waalaikumsalam wr wb
   silakan pak iwan diamalkan penuh dengan keyakinan dan keikhlasan hanya karena Allah yang Maha Kaya, dan jangan pernah putus asa dengan usaha dan doa anda. yakinkan dalam hati & jiwa Allah pasti menolong anda.

   Hapus
 13. Assalamualaikum, Wr. Wb,
  Terima kasih Ki.Mohon izin untuk mengamalkan. Semoga hutang yang menumpuk ini segera lunas dan saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Terutama mereka yang memang membutuhkan, Insya Allah
  Wassalamualaikum, Wr. Wb

  BalasHapus
  Balasan
  1. waalaikumsalam wr wb silakan diamalkan penuh dengan keyakinan & keikhlasan hanya karena Allah SWT

   Hapus
  2. Assalamualaikum. makasih ki saya skarang dah kaya mobil saya 5 harga total 4m rumah mewah 3 total harta saya 98.756 milyar. sy sudah ga kekurangan lagi trimakasih ya Alloh.

   Hapus
 14. ki minta izin mengamalkannya,moga alloh selalu melindungi aki amin ya robal alamin

  BalasHapus
  Balasan
  1. Assalamualaikum wrb, saya mohon maaf kalau postingan saya menyinggung perasaan anda semua tapi saya lillahi ta’ala hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya saya berharap ada yang sama seperti saya.perkenalkan terlebih dahulu saya aini andari tinggal di Padang,dulu saya penjual kue keliling himpitan ekonomi yang membuat saya seperti ini,saya tidak menyerah dengan keadaan saya tetap usaha,pada suatu malam saya buka internet tidak sengaja saya lihat postingan seseorang yang sama seperti saya tapi sudah berhasil,dia dibantu oleh Kajeng Taat Pribadi tampa pikir panjang saya hubungi beliau saya dikasi pencerahaan dan dikasi solusi,awalnya saya tidak mau tapi sya beranikan diri mengikuti saran beliau,alhamdulillah berjalan lancar sekarang saya punya toko bangunan Jaya Abadi didaerah Padang,terimah kasih saya ucapkan pada Kanjeng Taat Pribadi berkat beliau saya seprti ini,mungkin banyak orang yang menyebut saya mengada-ada tapi saya buktikan sendiri,khusus yang serius mau bantuan silahkan hub beliau Kanjeng Taat Pribadi beliau orangnya baik ini nomor beliau 085299036030 atau klik http://kanjengtaatpribadi777.blogspot.co.id/ ini pengalaman pribadi saya percaya atau tidak semua tergantung pembaca demi Allah ini nyata sekian dan terima kasih ,Assalamualaikum Wrb....allahuakbar....allahuakbar....allahuakbar

   Hapus
  2. Dulu saya sangat kesusahan dalam perekonomian, usaha bangkrut dan terlilit hutang, hampir setiap hari rentenir
   datang bergantian menagih hutangnya pada saya. Berbagai usaha saya lakukan, belum juga terlunasi,
   rasanya sudah tak ada lagi jalannya. Akhirnya saya mendapatkan jalan dan solusi yang tepat di blog ini dan
   tanpa pikir panjang saya langsung mentransfer uang Rp. 1.750.000 karna dengan mahar tersebut bisa
   memperoleh pinjaman dana hibah 1 milyar,- karena memang hutang-hutang saya hampir mencapai 1 milyar
   Awalnya saya tidak yakin, namun 1 jam setelah saya melakukan transfer tersebut, saya kembali ke E-Mail
   saya ternyata di E-Mail tersebut berisi pemberitahuan bahwa proses ritual untuk saya sudah berhasil.
   Tanpa rasa sabar saya langsung ke ATM untuk mencek kebenarannya. Ternyata Saldo Rekening Saya bertambah.
   Saya kembali ke E-Mail saya dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada AKI SURYA KALIJAGA YG MINAT hub lansung di no 0852 8016 7538 atau KLIK DI SINI yang
   telah membantu saya menyelesaikan hutang-hutang saya.

   Hapus
 15. Assalamualaikum, Wr. Wb,
  Mohon izin Ki untuk mengamalkannya, mudah2an rahmat dan barokah selalu dilinpahkan oleh Allah kepada Ki dan Orang2 yg Ki sayangi, Amien Yaa Robbal Alalmin
  Terima kasih, Wassalam

  BalasHapus
 16. Aslkm.wr.wb
  Saya minta ijin untuk mengamalkannya, moga kita senantiasa diberikan rahmat dari Allah SWT.amin

  wassalam

  BalasHapus
 17. Assalamualaikum Ki...Mohon ijin copas untuk mengamalkan..kalau udah ada rezeki Insya Allah akan saya tranfer maharnya.mohon petunjuk ki...Dilakukan setelah puasa atau berbarengan dengan puasa sholat Hajatnya?

  BalasHapus
 18. klo ingin cpat kaya baca ya Alloh setiap tarikan nafas terus menurus kecuali saat tidur. tunggu hasil 3 hari

  BalasHapus
 19. assalamualaikum, ki saya andi mohon ijin & ijasah nya untuk saya amalkan, terima kasih wassalam...

  BalasHapus
 20. Ass...Mohon izin untuk mengamalkan Ki

  BalasHapus
 21. Assalamu alaikum ki, saya mohon izin mengamalkan zikir amalan kekayaan, saat ini saya sdng terlilit hutang di negara org. Insyaallah jika berhasil dan ada rezki, saya bersedia memberi maharnya. Mohon doa restunya. Nm saya Nurjanah binti Sawalis. Skali lg saya mohon izin dan dibantu doanya ki.
  Akhir kata saya ucapkan bnyk terima kasih atas perhatiannya.
  Wassalamu alaikum.

  BalasHapus
 22. Assalamu alaikum ki, saya mohon izin mengamalkan zikir amalan kekayaan, saat ini saya sdng terlilit hutang di negara org. Insyaallah jika berhasil dan ada rezki, saya bersedia memberi maharnya. Mohon doa restunya. Nm saya Nurjanah binti Sawalis. Skali lg saya mohon izin dan dibantu doanya ki.
  Akhir kata saya ucapkan bnyk terima kasih atas perhatiannya.
  Wassalamu alaikum.

  BalasHapus
 23. assalamualaikum ki,, mohon ijin mengamalkan

  BalasHapus
 24. Assalamualaikum Wr.Wb
  Mohon ijin untuk mengamalkannya ki
  Qobiltu ki

  BalasHapus
 25. ijin mengamlkan ki
  moga berkah dan barokah

  BalasHapus
 26. ijin mengamalkan ki
  mga berkah dan barokah (irul)

  BalasHapus
 27. minta ridhonya, minta halalnya dan juga ikhlasnya tuk saya mengamalkan amalan diatas...

  BalasHapus
 28. Teruma Kasih Atas Infonya
  Mau Tahu banyak Orang Bisa Melunassi Masalah Hutangnya hanya Dengan mengandalkan Internet? Info Selengkapnya

  BUKA DISINI
  ATAU
  KLIK DISINI

  BalasHapus
 29. Assalamualaikum wrb, saya mohon maaf kalau postingan saya menyinggung perasaan anda semua tapi saya lillahi ta’ala hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya saya berharap ada yang sama seperti saya.perkenalkan terlebih dahulu saya aini andari tinggal di Padang,dulu saya penjual kue keliling himpitan ekonomi yang membuat saya seperti ini,saya tidak menyerah dengan keadaan saya tetap usaha,pada suatu malam saya buka internet tidak sengaja saya lihat postingan seseorang yang sama seperti saya tapi sudah berhasil,dia dibantu oleh Kajeng Taat Pribadi tampa pikir panjang saya hubungi beliau saya dikasi pencerahaan dan dikasi solusi,awalnya saya tidak mau tapi sya beranikan diri mengikuti saran beliau,alhamdulillah berjalan lancar sekarang saya punya toko bangunan Jaya Abadi didaerah Padang,terimah kasih saya ucapkan pada Kanjeng Taat Pribadi berkat beliau saya seprti ini,mungkin banyak orang yang menyebut saya mengada-ada tapi saya buktikan sendiri,khusus yang serius mau bantuan silahkan hub beliau Kanjeng Taat Pribadi beliau orangnya baik ini nomor beliau 085299036030 atau klik http://kanjengtaatpribadi777.blogspot.co.id/ ini pengalaman pribadi saya percaya atau tidak semua tergantung pembaca demi Allah ini nyata sekian dan terima kasih ,Assalamualaikum Wrb....allahuakbar....allahuakbar....allahuakbar

  BalasHapus
 30. Program 1 juta rumah untuk seluruh Indonesia bagi yang ingin kerjasama baik yang memberikan pinjaman modal ataupun CV dan PT yang bergerak di bidang pengerjaannya harap dan terkusus yang punya PT ataupun CV harap menyertakan IMB , Ijin Prinsip, dan Pembebasan lahan sedangkan bagi yang punya lahan juga di harapkan kerjasamanya dengan baik bisa menghubungi saya KI AGENG KAMULYAN yang beralamat di Desa Kambangan rt 27 rw 06 Pedukuhan Kamulyan komplek Mushola Baitul Abidin Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah. PIN BB D004241E / 5824FE8B no. Hp 08132048777/085747777735 . KI AGENG KAMULYAN SKILLED OF SPIRITUAL, ARCHITECT AND BUILDER THE OWNER CV. KAMULYAN JAVA KONSTRUKSI

  BalasHapus
 31. Program 1 juta rumah untuk seluruh Indonesia bagi yang ingin kerjasama baik yang memberikan pinjaman modal ataupun CV dan PT yang bergerak di bidang pengerjaannya harap dan terkusus yang punya PT ataupun CV harap menyertakan IMB , Ijin Prinsip, dan Pembebasan lahan sedangkan bagi yang punya lahan juga di harapkan kerjasamanya dengan baik bisa menghubungi saya KI AGENG KAMULYAN yang beralamat di Desa Kambangan rt 27 rw 06 Pedukuhan Kamulyan komplek Mushola Baitul Abidin Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah. PIN BB D004241E / 5824FE8B no. Hp 08132048777/085747777735 . KI AGENG KAMULYAN SKILLED OF SPIRITUAL, ARCHITECT AND BUILDER THE OWNER CV. KAMULYAN JAVA KONSTRUKSI

  BalasHapus
 32. Program 1 juta rumah untuk seluruh Indonesia bagi yang ingin kerjasama baik yang memberikan pinjaman modal ataupun CV dan PT yang bergerak di bidang pengerjaannya dan terkusus yang punya PT ataupun CV diharapkan menyertakan IMB , Ijin Prinsip, dan Pembebasan lahan sedangkan bagi yang punya lahan juga di harapkan kerjasamanya yang baik dan bisa menghubungi saya KI AGENG KAMULYAN yang beralamat di Desa Kambangan rt 27 rw 06 Pedukuhan Kamulyan komplek Mushola Baitul Abidin Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah. PIN BB D004241E / 5824FE8B no. Hp 081328048777/085747777735 . KI AGENG KAMULYAN SKILLED OF SPIRITUAL, ARCHITECT AND BUILDER THE OWNER CV. KAMULYAN JAVA KONSTRUKSI

  BalasHapus
 33. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-gaib.blogspot.co.id/ agar di
  berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
  hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin seperti
  saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  BalasHapus
 34. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 1.5Milyar saya stres hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, suatu hari saya sedang iseng buka-buka internet dan menemukan website ustad.hakim http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id sebenarnya saya ragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 5Milyar yang saya tunggu-tunggu tidak mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini saya sudah melunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 Toh tidak langsung datang ke jawa timur juga bisa, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi ustad.hakim bawazier agar di berikan arahan

  BalasHapus
 35. Assalamualaikum senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman-teman disini. barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan. sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang percetakan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yang saya punya, akhirnya saya menaggung hutang ke pelanggan saya totalnya 2Milyar lebih, Disaat itulah saya sempat membaca beberapa situs yang bercerita tentang solusi pesugihan putih tanpa tumbal dan akhirnya saya menemukan website KH.SUKMO JOYO http://sukmo-joyo.blogspot.co.id Kata pak Kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 5milyar dengan tumbal hewan. semua petunjuk pak.kyai saya ikuti dan hanya 1 hari. Alhamdulilah akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Jika ingin seperti saya. Saya menyarankan untuk menghubungi KH.SUKMO JOYO di 0823-9998-5954 pasti akan di bantu

  BalasHapus
 36. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  Atau Kunjungi Situs KYAI www.pesugihan-uang-gaib.com/ agar di
  berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu
  hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik, jika ingin
  seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  BalasHapus
 37. Dulu saya sangat kesusahan dalam perekonomian, usaha bangkrut dan terlilit hutang, hampir setiap hari rentenir
  datang bergantian menagih hutangnya pada saya. Berbagai usaha saya lakukan, belum juga terlunasi,
  rasanya sudah tak ada lagi jalannya. Akhirnya saya mendapatkan jalan dan solusi yang tepat di blog ini dan
  tanpa pikir panjang saya langsung mentransfer uang Rp. 1.750.000 karna dengan mahar tersebut bisa
  memperoleh pinjaman dana hibah 1 milyar,- karena memang hutang-hutang saya hampir mencapai 1 milyar
  Awalnya saya tidak yakin, namun 1 jam setelah saya melakukan transfer tersebut, saya kembali ke E-Mail
  saya ternyata di E-Mail tersebut berisi pemberitahuan bahwa proses ritual untuk saya sudah berhasil.
  Tanpa rasa sabar saya langsung ke ATM untuk mencek kebenarannya. Ternyata Saldo Rekening Saya bertambah.
  Saya kembali ke E-Mail saya dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada AKI SURYA KALIJAGA YG MINAT hub lansung di no 0852 8016 7538 atau KLIK DI SINI yang
  telah membantu saya menyelesaikan hutang-hutang saya.

  BalasHapus